Het lijkt erop dat javascript is uitgeschakeld of niet wordt ondersteund door uw browser. Schakel Javascript in bij uw browser opties, zodat u de pagina kunt gebruiken.

Privacybeleid voor storing24.nl

 1. Disclaimer storing24.nl
  storing24.nl wordt u aangeboden door Nobralux bv (www.nobralux.nl). Het is belangrijk dat u deze disclaimer goed leest. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website: www.storing24.nl.

 2. Akkoordverklaring
  Door storing24.nl te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 3. Gebruik van storing24.nl
  De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als indicatieve informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel er zorgvuldigheid in acht genomen wordt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Nobralux garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Nobralux wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 4. Informatie van derden
  Het verstrekken van informatie op storing24.nl geschiedt op basis van vrijwilligheid van de bezoeker. De aangeleverde informatie wordt gebruikt om terugkoppeling te geven en/of nadere informatie op te vragen met betrekking tot de aard van de melding. Bij ongeoorloofd gebruik van storing24.nl door een bezoeker zal tijdens de aangifte alle informatie aan de autoriteiten ter beschikking worden gesteld om nader onderzoek te doen. Geen enkele informatie zal gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar storing24.nl voor bedoeld is. De informatie wordt op geen enkele wijze ter beschikking gesteld of verkocht aan derden. Wanneer storing24.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Nobralux aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar storing24.nl. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Nobralux niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 5. Informatie gebruiken
  Nobralux behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op storing24.nl te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nobralux of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op storing24.nl wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 6. Wijzigingen
  Nobralux behoudt zich het recht voor de op of via storing24.nl aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 7. De via sixData GmbH noodzakelijke verzamelde persoonsgegevens worden door de verzending van de storing doorgegeven aan de betrokken exploitanten voor gebruik van het voornoemde doel. Om een zo breed mogelijke dienst aan de gebruikers aan te kunnen bieden, werkt sixData GMBH samen met zorgvuldig geselecteerde exploitanten. Deze zijn niet opgenomen in dit privacy statement en zullen eventuele aanvullende gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.

 8. Toestemming van de gebruiker kan op ieder gewenst moment in de toekomst worden ingetrokken. Daarbij kan de gebruikersovereenkomst over het gebruik van de persoonsgegevens opgezegd worden. De gegevens worden dan in zijn totaliteit bij sixData GmbH verwijderd. Als gegevens doorgegeven zijn aan exploitanten, dan is het voor sixData GmbH niet mogelijk om deze gegevens te verwijderen. Deze verwijdering moet dan direct bij de exploitant van de gebruiker aangevraagd worden.